Pytania i odpowiedzi

Co oznacza prędkość dostępowa?
Prędkość dostępowa, to ilość danych jaką może przesłać Abonent w jednostce czasu. Jest ona podawana w Mb/s (megabit na sekundę) i nie należy jej mylić z MB/s (megabajt na sekundę), w których np. podawana jest prędkość zapisu na dysk twardy komputera.
1 Mb/s = 0,13 MB/s a 1 MB/s to 8 Mb/s.
Dane pomiędzy Abonentem, a urządzeniem w Internecie (np. serwerem) przesyłane są dwukierunkowo. Ruch przychodzący określany jest mianem download, ruch wychodzący upload.
Z punktu widzenia typowego Abonenta ważniejszy jest download, gdyż ilość pobieranych danych (przeglądanie stron, pobieranie plików, oglądanie video) jest znacznie większa niż wysłanych (publikowane materiały, poczta elektroniczna, zapytania do serwerów). Z tego powodu, standardowe łącza dla klientów indywidualnych są asymetryczne, tzn. że posiadają inną prędkość do odbierania i wysyłania danych.
Łącza biznesowe, realizowane są często w formie połączeń symetrycznych (jednakowa prędkość wysyłania i odbierania danych), np. z powodu uruchamiania przez Abonenta własnego serwera lub wysyłania dużych ilości materiałów.

Jak sieć DX4 realizuje ograniczenie prędkości?
Ograniczenie maksymalnej prędkości dokonywane jest na urządzeniu dostępowym Abonenta lub na jednym z urządzeń sieci transmisyjnej i polega na zastosowaniu mechanizmu tzw. kolejkowania. Efektem działania kolejki, jest ograniczenie prędkości przesyłania w obu kierunkach, zgodnie z zamówioną usługą.

Czy DX4 gwarantuje prędkość podaną w umowie?
W sieci optycznej, prędkość dostępowa jest prędkością gwarantowaną, od urządzenia dostępowego zlokalizowanego u Abonenta (terminal GPON) do routera brzegowego, łączącego sieć DX4 z Internetem.
W sieci radiowej Wi-Fi, prędkość dostępowa jest prędkością maksymalną, od urządzenia dostępowego zlokalizowanego u Abonenta (terminal radiowy) do routera brzegowego, łączącego sieć DX4 z Internetem. Planowanie naszej sieci radiowej, wykonywane jest w sposób ograniczający możliwość powstawania przeciążeń nadajników, ale w określonych warunkach (w szczególności przy występowaniu zakłóceń zewnętrznych od innych urządzeń) może wystąpić chwilowy spadek prędkości. Należy tutaj dodać, że sieci Wi-Fi oparte są o nielicencjonowane pasma częstotliwości, tj. dostępne dla wszystkich użytkowników. Z tego powodu, urządzenia Wi-Fi często zakłócają się wzajemnie, powodując spadek wydajności zarówno sieci operatorów jak i lokalnych punktów dostępowych w siedzibach abonentów.
DX4 gwarantuje że nasze łącza prowadzące do sieci Internet (4 niezależne połączenia), w trybie normalnej pracy nie są nigdy wysycone, tj. nie osiągają swojej maksymalnej przepływności. Sytuacja taka, może jednak się zdarzyć np. podczas awarii jednego z połączeń głównych, gdy ruch z uszkodzonego łącza jest kierowany drogą zapasową.

Czy prędkość na laptopie po Wi-Fi jest taka sama jak po kablu?
Niekoniecznie. W przypadku usług o wysokich prędkościach (kilkadziesiąt do kilkuset Mb/s) lokalne połączenie bezprzewodowe Wi-Fi w siedzibie Abonenta może nie zapewniać takiej przepływności, która jest dostępna na wyjściu kablowym (Ethernet, gniazdo RJ45) urządzenia dostępowego. Wynika to z wielu czynników, jak:
– standard i częstotliwość w jakiej pracuje Hot Spot,
– rodzaj karty bezprzewodowej w laptopie, tablecie, smartfonie,
– odległość od nadajnika i ilość stałych przeszkód (ścian, stropów)
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku technologii Wi-Fi rzeczywista prędkość przesyłania danych oscyluje w okolicach połowy prędkości podawanej przez kartę bezprzewodową jako prędkość połączenia. Ponadto, oprogramowanie kart Wi-Fi przedstawia (np. w postaci słupków) tylko siłę sygnału odbieranego. Telefony, tablety są wyposażone w anteny o znacznie mniejszym zysku niż nadajnik – prowadzi to często do sytuacji, w której na granicy zasięgu (np. na jedną kreskę) odbiornik jeszcze otrzymuje dane ale już nie jest ich w stanie skutecznie dosłać do nadajnika.
Terminale dostępowe DX4, wyposażone w nadajnik Wi-Fi, pracują w standardzie IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz) zapewniającym, w dobrych warunkach propagacyjnych (brak przeszkód, niski poziom zaszumienia), faktyczną szybkość połączenia łącznie dla wysyłanych i odbieranych danych:
– ok. 40-50 Mbps dla 802.11n (kanał 20 MHz) i 70Mb/s (kanał 40 MHz),
– ok. 20 Mbps dla 802.11g,
– ok. 3-5 Mbps dla 802.11b.
Wybór standardu transmisji zależy od urządzenia klienckiego – starsze telefony czy laptopy, mogą mieć możliwość obsługi tylko 802.11b lub 802.11g. Nowsze urządzenia, wyposażone są w interfejsy 802.11n lub 802.11ac, zapewniający faktyczną przepływność na poziomie nawet 100-140 Mb/s.
Niestety, jakość połączenia spada wraz z odległością od nadajnika, szczególnie gdy urządzenia dzielą przeszkody takie jak ściany, stropy, meble. W takim wypadku rzeczywista prędkość transmisji może być o wiele niższa niż maksymalna, co może dawać wrażenie słabo działającej usługi. Oczywiście wpływ na uzyskaną prędkość ma liczba jednoczesnych użytkowników korzystających z punktu Wi-Fi – w takim wypadku jest ona dzielona pomiędzy wszystkich korzystających.
Dodatkowo, w przypadku niektórych urządzeń, również szyfrowanie transmisji Wi-Fi powoduje spadek uzyskiwanych przepływności. Bezpieczeństwo jest jednak cechą nadrzędną, zatem nie zalecamy rezygnacji z stosowania tych zabezpieczeń.

Co mogę zrobić, żeby mieć dobre Wi-Fi
Istnieje kilka sposobów, aby znacząco poprawić wydajność domowej lub firmowej sieci Wi-Fi:
1. Postaraj się, aby odległość od nadajnika do urządzenia odbierającego sygnał nie była zbyt duża i nie dzieliły je grube ściany i inne przeszkody
2. Jeśli masz duży obiekt lub chcesz sprawnie korzystać z Internetu również na zewnątrz, może być konieczne dokupienie dodatkowego punktu dostępowego, połączonego kablowo z naszym urządzeniem i umieszczonego bliżej odbiorników (inna kondygnacja, miejsce przy wyjściu do ogrodu itp).
3. Jeśli dysponujesz odbiornikami wyposażonymi w karty standardu 802.11ac i posiadasz usługę o wysokiej przepływności, warto rozważyć zakup dodatkowego punktu dostępowego wspierającego ten standard. Pamiętaj jednak że, w uproszczeniu, im wyższa przepływność tym większe wymagania warunków propagacji (odległość, brak przeszkody).

Czym mierzyć prędkość dostępową?
Popularnym sposobem pomiaru prędkości jest skorzystanie z serwisów udostępniających taką usługę, jak np. speedtest.net i speedtest.pl czy naszej wersji testera http://st.dx4.pl/.
Taki pomiar nie jest jednak pomiarem w pełni rzeczywistym.

Jak działa pomiar za pomocą Speed Testu?
Testy tego typu symulują przeglądanie stron internetu pobierając z nich fragmenty treści i obliczając prędkość połączenia w obu kierunkach. Dokonany pomiar stanowi średnią prędkość przeglądania a nie prędkość połączenia do wybranego serwera. Na wynik pomiaru ma wpływ kilka czynników, jak:
– prędkość dostępowa zakupionej usługi,
– lokalna prędkość połączenia (np. przy pomiarze przez Wi-Fi),
– ogólna wydajność komputera i konfiguracja przeglądarki internetowej,
– droga do serwera udostępniającego dane testowe. Z tego powodu, automatycznie dobierane przez speedtest lokalizacje serwerów testowych na podstawie danych geograficznych (z reguły najbliższe) wcale nie muszą być optymalne. Przykładowo, nasza ścieżka od Abonenta DX4 do serwera testowego w Warszawie, jest znacznie krótsza niż do serwera speedtest w Kielcach,
– obciążenie serwera testowego i łącza do niego. W godzinach zwiększonego ruchu, obciążenie serwerów testowych wzrasta i często testy wykonywane za ich pomocą przestają być wiarygodne, tj. dają one wyższe wyniki w nocy i niższe w godzinach szczytu. W przypadku serwisów speedtest.net i speedtest.pl dla usług o wyższych przepływnościach różnice w podawanych prędkościach, przy pomiarach w tym samym czasie z różnych serwerów testowych sięgają nawet kilkudziesięciu Mb/s. Z tego powodu, zalecamy zatem wybieranie serwerów testowych zlokalizowanych u dużych operatorów.
Z naszych obserwacji wynika, że w/w testery dają miarodajne wyniki jedynie dla prędkości dostępowych do wartości kilkudziesięciu Mb/s.

Telewizja IP a usługa dostępu do Internetu?
Oferowana przez DX4 telewizja IP (Jambox), pomimo że przesyłana w ramach tej samej sieci transmisyjnej, jest usługą zupełnie różną od dostępu do Internetu. Kanały telewizyjne, otrzymywane są przez nas w postaci strumieni multicast, od operatora zewnętrznego, który z kolei pobiera je z stacji odbiorczej telewizji naziemnej, satelitarnej i bezpośrednich połączeń z dostawcami treści. Transmisja obrazu nie zajmuje przepływności usługi dostępowej.
Techniczna realizacja usługi telewizji IP (kompresja) powoduje, że jest ona niezwykle wrażliwa na jakiekolwiek problemy z jakością połączenia i zakłócenia – dlatego udostępniamy ją tylko w sieci światłowodowej.
W usłudze IPTV mogą występować sporadyczne defekty obrazu, które niekoniecznie powstają w naszej sieci dostępowej a często nawet już na etapie transmisji satelitarnej (np. podczas silnych wyładowań atmosferycznych). Są to jednak przypadki dotyczące pojedynczych kanałów TV a nie całej usługi. DX4 dokłada starań, aby w sieci nie pojawiały się jakiekolwiek zakłócenia a sygnał dostarczany do abonenta był identyczny z otrzymywanym.

Co mogę sprawdzić zanim zgłoszę reklamację
Zanim zgłoszą Państwo reklamację, związaną z uzyskiwaną prędkością dostępową, prosimy o wykonanie n/w czynności:
1. Upewnij się, że pomiar nie jest dokonywany przez sieć Wi-Fi tylko po połączeniu kablowym Ethernet,
2. Sprawdź, czy Twój komputer nie jest przeciążony, posiada aktualny system operacyjny, nie jest bardzo stary,
3. Wykonałeś różne testy, w tym test pobrania pliku a jeśli korzystasz z testerów publicznych – sprawdziłeś wynik dla różnych serwerów testowych w różnych godzinach.